Asianajotoimisto Hakanen Oy on toiminut vuodesta 2002 lukien Turussa.

Olemme erikoistuneet:

  • Asumisen lakiasioihin
  • Perhe- ja perintöoikeuteen
  • RikosasioihinHoidamme ulkomaalaisasioihin liittyvät valitusasiat. 


Lisäksi hoidamme myös pieni- ja keskituloisten oikeusapuasioita.
Jos joudut yllättävään tilanteeseen, ota yhteyttä, niin katsotaan voimmeko olla avuksi. Maksuton puhelintiedustelu.Tiedote Psykoterapiakeskus Vastaamon uhreille


Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojen varastaminen on aiheuttanut suurta tuskaa uhreille. Julkisuudessa on annettu lausuntoja, jonka mukaan uhrit eivät voisi tehdä mitään muita toimia kuin jättää rikosilmoituksen ja että heidän pitää odottaa korvauksia jopa 10 vuotta. Tämä ei pidä paikkansa. On mahdollista, ettei kiristäjää saada koskaan selville, minkä vuoksi uhrien kannattaa kohdistaa korvausvaatimukset Vastaamoon ja mahdollisesti sairaanhoitopiireihin.

EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos henkilötietojen käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Rekisteröidyllä on aina oikeus viedä asia oikeuteen ja vaatia rekisterinpitäjältä korvauksia.

Vähintäänkin uhrien kannattaa reklamoida virheestä ja vaatia Vastaamolta selvitystä tapahtuneesta.

Hoidamme tietosuojauhrien asiat ja kartoitamme mahdollisuudet
oikeudenkäynnin aloittamiseen. Palvelu voidaan maksaa oikeusavun tai oikeusturvavakuutuksen kautta. On mahdollista, että voimme sopia myös siitä, että asian hoidosta peritään palkkio vain, kun korvaukset saadaan.

Suomen Asianajajaliiton jäsen

Suomen Asianajajaliittoon kuuluvat kaikki suomalaiset asianajajat. Liiton tehtävänä on taata ammattitaitoisten asianajopalveluiden saatavuus. Jäsenet ovat kokeneita lakimiehiä, jotka täyttävät erityiset kelpoisuusvaatimukset.

Tutustu liittoon tästä!